తన రెండో పెళ్లి గురించి తెలిసి పవన్ ఫోన్ చేసి ఇలా అన్నారు: రేణు దేశాయ్

0
1095

ఒపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే షో లో తన రెండో పెళ్లి గురించి తెలిసి పవన్ ఫోన్ చేసి ఇలా అన్నారు అని చెప్పిన రేణు దేశాయ్..