తాగిన మైకం లో శ్రీదేవి ఎం చేసిందో చూడండి

0
1439

ఆమె ఒక్కప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసింది.. చాలా పాపులర్ అయిన ఆ హీరోయిన్ ఎవరో కాదు శ్రీదేవి.. కానీ తాగిన మైకం లో శ్రీదేవి ఎం చేసిందో పబ్లిక్ లో ఎలా ప్రవర్తించిందో చూస్తే షాక్ అవుతారు చూడండి..