దారుణం : ఆమె టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో భార్య.. కానీ ఇప్పుడు రోడ్డుపై కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ.

0
1301

ఆమె టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో భార్య.. కానీ విధి వంచించింది..భర్త లేకపోయేసరికి ఎలా బ్రతకాలో తెలియలేదు.. చివరకు బ్రతుకుదెరువు కోసం రోడ్డు ప్రక్కన కూరగాయలు అమ్ముకుని జీవణం సాగిస్తుంది.. ఇంతరు ఎవరా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో.. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో భార్య ఎవరో తెలియాలి అంటే చూడండి..