దేవుడా..!! ఇన్నేళ్ళకు ఉదయ్ కిరణ్ చివరిసారి రాసిన సుసైడ్ లెటర్ బయటపడింది.. ఏం రాశాడో మీరు చూడండి..

0
3435

సినీ ఇండస్ట్రీలో మన చాలా చావులు చూసి ఉంటాం.. కానీ ఉదయ్ కిరణ్ చావు మాత్రం ప్రతి ఒక్కరిని కంటతడి పెట్టెలా చేస్తుంది.. ఇప్పటికి ఆ చావు వెనకాలా ఎన్నో చిక్కు ముడులు, అనుమానాలు.. అసలు జనవి 5 2014 లో ఏం జరిగింది.? విషిత శరత్ దగ్గరకు ఎందుకు వెళ్ళింది.? ఎప్పుడు రాని అతా మామలు ఆ రొజు ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు..? విషిత ఉదయ్ కిరణ్ ల మధ్య గొడవెంటి.??? ఉదయ్ కిరణ్ ఆత్మహత్యకు డిప్రెషనే కారణమా..?? లేక మరేదైనానా..?? ఇంతకు ఆ సుసైడ్ నోట్ లో ఏం రాసి ఉంది..?? తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..