నంది అవార్డ్స్ విషయంలో లోకేష్ పై సంచలన కామెంట్స్ చేసిన పోసాని క్రిష్ణ మురళి..అంతేకాదు ఆంధ్రజ్యోతి రాధక్రిష్ణ ను కూడా..

0
1074

నంది అవార్డ్స్ విషయంలో లోకేష్ పై సంచలన కామెంట్స్ చేసిన పోసాని క్రిష్ణ మురళి..అంతేకాదు ఆంధ్రజ్యోతి రాధక్రిష్ణ ను కూడా..