నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ రైల్వేలో 2196 ఉద్యోగాలు అందరికి తెలిసేలా షేర్ చేయండి.

0
827

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ రైల్వేలో 2196 ఉద్యోగాలు అందరికి తెలిసేలా షేర్ చేయండి. పరీక్ష లేదు ఇంటర్వ్యూ కూడా లేదు.. అర్హతలు: 10 వ తరగతి పాస్, మరియు ITI చదివి ఉండాలి..