నోట్లో 232పళ్ళు ఉన్న యువకుడు.. చూసిన డాక్టర్ లు ఏమన్నారో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..

0
1121

ఒక పక్క సైన్స్ పురోగతి చెందుతుంటే కొత్త వైరస్ లు పుట్టుకొస్తుంటే మరో వైపు చాలా చిత్రాలు జరుగుతున్నాయి..మానవ జాతిని ప్రభావితం చేసే చాలా కొత్త రోగాలు కూడా వస్తున్నాయి.. భారత్ కు చెందిన అషిక్ గవాయి అనే ఒక అబ్బాయికి 234 పళ్ళు ఉన్నాయి.. ఇది తమాషా కాదు.. పాక్షికంగా అతను వైద్యుడిని కలిసినప్పుడు అతడి నోట్లో చాల పళ్ళు ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నాడు.. ఇంకా అతని గురించి తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..