పల్లవి “యాస”కు ఫిదా అయినా KCR ఏం గిప్ట్ ఇచ్చాడో తెలుసా..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here