పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు తో నటించిన ఆ హీరోయిన్ చివరకి అవకాశాల కోసం ఏమి చేసిందో తలుసా

0
1018

ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్, ఎన్ టి ఆర్ మహేష్ బాబు లాంటి హీరోలతో నటించిన ఆ స్టార్ హీరోయిన్ చివరకి అవకాశాల కోసం నగ్నంగా ఫోజులు ఇచ్చే స్థాయికి దిగజారింది.. అమె ఎవ్వరో చూస్తే షాక్ అవుతారు చూడండి..