బిగ్ బాస్ షో లో అలా చేస్తారని అనుకోలేదు..షో గురించి షాకింగ్ నిజాలు చెప్పిన కత్తి కార్తీక..

0
1207

కత్తి కార్తీక గురించి మీకు తెలుసు.. ఒకప్పుడు యాంకరింగ్ తో కొంత మందికి తెలిసిన కార్తీక బిగ్ బాస్ షో ద్వార చాలా పాపులర్ అయ్యింది.. బిగ్ బాస్ షో లో అందరి హృదయాలను గెలుచుకున్న కార్తీక బిగ్ బాస్ షో లో ఏం జరిగిందో ఎలా ఉందో బిగ్ బాస్ షో గురించి షాకింగ్ నిజాలు చెప్పింది.. అవి ఎంటో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..