బిగ్ బాస్ షో లో నన్ను చాలా అవమానించారు..సింగర్ కల్పన

0
1135

సింగర్ కల్పన ఎన్.టి.ఆర్ గురించి, బిగ్ బాస్ షో గురించి తనను ఎంతలా అవమానించారో ఎలా చెప్పిందో చూడండి..