బ్రేకింగ్ న్యూస్: గాయాలతో సముద్రపు ఒడ్డులో జలకన్య, హాస్పిటల్ లో చికిత్స

0
1943

బ్రేకింగ్ న్యూస్: గాయాలతో సముద్రపు ఒడ్డులో జలకన్య, హాస్పిటల్ లో చికిత్స

సముద్రం ఒక తరగని గని, అనంతమైన ఈ సాగర గర్భంలో సామాన్యులకి అర్ధంకాని ఎన్నో వింతలూ, విశేషాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద నౌకలను ముంచివేసే ప్రాణులు ఉన్నాయి. సాహసవీరుడు సాగర కన్య సినిమా చూసినవాళ్ళకి అందులోని జలకన్య పాత్ర గుర్తుండే ఉంటుంది. సినిమాల్లో కనిపించిన ఆపాత్ర నిజంగా కనిపించి ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. శరీరంలోని అధిక భాగం నగ్నంగా ఉంది. శరీరం అంత తడిగా ఉంది. చిన్నప్పుడు మనం చందమామ కధలలో సాగరకన్యలా గురించి చదువుకున్నాము.

మరింత సమాచారం కోసం ఈ వీడియో చూడాల్సిందే..