భర్తకి అంత్యక్రియలు చేసిన 10 రోజుల తరువాత.. భార్యకి షాక్.

0
1261

భార్యభర్త లు అన్నాక కొట్టుకోవడం తిట్టుకోవడం సహజం.. కొందరు భార్యభర్త లు కొట్టు కున్నా తిట్టు కున్నా వెంటనే కలిసిపోతారు.కొందరు మాత్రం చిన్న చిన్న గొడవలకే విడిపోతారు..అలాంటి సంఘటనే కేరళ లో జరిగింది.. ఏం జరిగిందో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..