భూకంపంతో దద్దరిల్లిన మార్కెట్..

0
933

భూకంపం వస్తే ఏం చేస్తారు.. ఉన్నటుండి ఒక్కసారిగా భూమి కంపిస్తే అస్సలు ఏం చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.. ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది.. భూకంపంతో మార్కెట్ దద్దరిల్లి పోయింది.. జనాలు అంత ఒక్కసారిగా ఎక్కడికిపోవాలో కూడా తెలియక పరుగులు పెట్టెరు..