మహిళలు మీరు ఈ 5 మెడిసిన్స్ మాత్రం అస్సలు వాడకండి ఏంత ప్రమాదమంటే !

0
1548

కడుపు నొప్పి వచ్చినా కాలునొప్పి వచ్చినా హాస్పెటల్ కి వెళ్లి డాక్టర్ ను కలవకుండా మెడికల్ షాప్ కి వెళ్లి ఎదో ఒక టాబ్లెట్ కొని వేసుకోవడం ఇది ఒక సాదారణ గృహిణి చేసే పని