మహిళలు వారానికి ఒక్కసారైనా ఆ పని చేయాల్సిందేనట.. ఎందుకో తెలుసా..?

0
941

సంసార జీవితంలో భార్య భర్తల మధ్య శృంగారం అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది.. శృంగారం అనేది మహిళలకు సంసారంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.. అందుకే మహిళలు వారానికి ఒక్కసారైనా శృంగారం చేయాల్సిందేనట..