సంసార జీవితంలో భార్య భర్తల మధ్య శృంగారం అనేది ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది.. శృంగారం అనేది మహిళలకు సంసారంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.. అందుకే మహిళలు వారానికి ఒక్కసారైనా శృంగారం చేయాల్సిందేనట..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here