మహేష్ నమ్రతని పెళ్ళి చేసుకుంటే చస్తా అని యావత్ కుటుంబాన్ని ఆవిడ బెదిరించిన తీరు తేలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..

0
1158

అన్ని ప్రేమ కధల్లో లాగానే ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు ప్రేమ కధలో చాలా ట్రాజెడీ సీన్స్, డిస్కర్షన్స్, గొడవలు జరిగాయి.. ఎందరో అలిగేరు,దాచేశారు అలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి.. అవి అన్ని తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..