మహేష్ బాబుకి ఉన్న ఈ సమస్య వల్లే టాలీవుడ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆడకపోవడానికి, సినిమాల్లో షర్ట్ లేకుండా నటించడానికి కారణమా..??

0
1098

మహేష్ బాబుకి ఉన్న ఈ సమస్య వల్లే టాలీవుడ్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఆడకపోవడానికి, సినిమాల్లో షర్ట్ లేకుండా నటించడానికి కారణమా..??