మీ బైక్ మైలెజ్ తక్కువగా ఇస్తుందా.. అయితే ఈ చిన్న చిట్కా లను పాటించి మీ బైక్ మైలెజ్ ని పెంచుకోండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here