యాంకర్ ఝాన్సీ ని ఇరికించడానికి భర్త జోగి నాయుడు వేసిన స్కెచ్ చూస్తే…

0
1287

యాంకర్ ఝాన్సీ తెలుసు కదా.. ఆమె భర్త ఎవరో మీలో ఎంత మందికి తెలుసు ..?గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఆమె భర్త ఎవరో తెలుసుకునే లోపే ఇంకో న్యూస్ ఏంటంటే వాళ్లిద్దరూ విడిపోయారు..అసలు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది.? భర్త కంటే భార్య ఎక్కువ పాపులర్ అయ్యి ఎక్కువగా సంపాదించడమే దానికి కారణమా..? లేదా నేనే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా నాకు నచ్చినట్టు ఉంటా అనే మనస్తత్వమా..? అసలు ఝాన్సీ కి చెందిన వీడియోని తన భర్త అందరికి ఎందుకు చూపించాడు..? ఆ వీడియోలో ఏముంది..? ఆ వీడియోనే వాళ్ళు విడిపోవడానికి కారణమా..? వాళ్ళిద్దరితో తప్పు ఎవరిది..? ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి.