రోజూ ఒక్క స్పూన్ తింటే ఎంత పెద్ద మోకాళ్లు నొప్పులైనా మాయం

0
1664

కిళ్ళ నొప్పులతో బాధ పడుతున్నారా ఐతే వాటికీ అటుకులతోని ఇంకా క్యారెట్ టమాట తో రెసిపి .రోజూ ఒక్క స్పూన్ తింటే ఎంత పెద్ద మోకాళ్లు నొప్పులైనా మాయం.