కిళ్ళ నొప్పులతో బాధ పడుతున్నారా ఐతే వాటికీ అటుకులతోని ఇంకా క్యారెట్ టమాట తో రెసిపి .రోజూ ఒక్క స్పూన్ తింటే ఎంత పెద్ద మోకాళ్లు నొప్పులైనా మాయం.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here