విజయవాడ లో బట్ట బయలైన క్రైస్తవ బాగోతం… క్రైస్తవంలో చీడపురుగు..బట్టబయలైన జీసస్ బ్రదర్ ఫ్రదీప్ కుమార్ భాగోతం.

0
2860

విజయవాడ లో బట్ట బయలైన క్రైస్తవ బాగోతం… క్రైస్తవంలో చీడపురుగు..బట్టబయలైన జీసస్ బ్రదర్ ఫ్రదీప్ కుమార్ భాగోతం..వీళ్లకు ఎలా చేపిస్తున్నారో చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది..