హీరో వెంకటేష్ భార్య ,కూతుళ్ళను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా.. వెంకటేష్ కూతుళ్ళను చూస్తే హీరోయిన్స్ కూడా పనికి రారు అంటారు.. అలాగే చూస్తూనే ఉంటారు కావాలంటే చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here