వేగంగా లావు తగ్గాలంటే రాత్రికి 1 స్పూన్ ఈ పొడిని వేడినీటితో కలిపి తీసుకోండి..

0
1492

రాత్రికి ఈ పొడిని వేడి నీటిలో కలుపుకోని తాగితే మీ ఒంట్లోని కిలోల కొవ్వు కరగాల్సిందే చూడండి..