సెల్ఫీ పై మోజుతో ఏం చేసారో తెలిస్తే షాకవ్వకుండా ఉండలేరు..

0
1204

పెళ్ళి అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితం లో చాలా సంతోషకరమైన విషయం.. ఎన్నో సంవత్సరాల కలల పంట పండే రోజు పెళ్ళి.. ఎన్నో సంవత్సరాల నిరీక్షణకు తెరపడేది మొదటి రాత్రి.. ప్రతి జంట కూడా తమ మొదటి రాత్రి ఎంతో సంతోషంగా , ఎంతో ఆనందంగా జరగాలని ఎప్పటికి మర్చిపోకుండా తమ మొదటి రాత్రి ఉండాలని కలలు కంటు ఉంటారు.. ఎంతో మంది మొదటి రాత్రి భయాలు ఉన్న కుడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తు ఉంటారు.. అలాంటి మొదటి రాత్రి రోజు ఒక యువ జంట చేసిన పని వాళ్ళ జీవితంలో మర్చిపోలేని భాధను కలిగించింది..అది ఎంటో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..