25 ఏళ్ళ లోపు పెళ్లి చేసుకుంటే ఇన్ని లాభాలా…

0
904

ఏరా అబ్బాయ్, ఇంకెప్పుడు రా పెళ్ళి చేసుకొనేది? నీ తోటి స్నేహితులందరి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతున్నాయి. మన ఊళ్ళో, మనకు బాగా తెలిసిన కుటుంబాల్లో, ఇద్దరు అమ్మాయులున్నారు. మంచి సంబంధాలు. అమ్మాయులు కుందనపు బొమ్మల్లా వుంటారు. చదువుకున్నవాళ్ళు. వాళ్ళు మనకు పాతిక సంవత్సరాలకుపైగా తెలుసు. ఆస్తిపాస్తులున్న వాళ్ళు. కట్నకానుకలు ఇచ్చుకొనే స్తోమత గలవాళ్ళు. అమ్మది ఒకటే పోరు. ఇలా ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఎదో ఒక సమయానికి అబ్బాయిలను అమ్మాయిలను పెళ్ళికి తొందరపెడుతుంటారు…అసలు ఎందుకు పెళ్లి తొందరగా చేసుకోవాలి…అనే ప్రశ్న దాదాపు అందరికి వస్తుంది…ఇక విషయానికి వస్తే…