ఉల్లిపాయతో నూనె ను తయారు చేస్తారు అని మీకు తెలుసా… అసలు ఉల్లి నూనెను తలకు రాయడం వలన మీ జుట్టు పొడవుగా ధట్టంగా అవుతుందని తెలుసా.. ఉల్లి నూనెను తలకురాయడం వలన ధట్టమైన, నల్లని పొడవైన జుట్టు మీ సొంతం అవుతుంది.. దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలియాలి అంటే ఈ వీడియో చూడండి..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here