నిరుద్యోగులకు శుభవార్త.. రిజర్వ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇండియా భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల..

0
1643

రిజర్వ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి మొత్తం 623 పోస్ట్ లకు నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది.. ఆల్ ఒవర్ ఇండియా లో ఈ పోస్ట్ లనేవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది.. ఈ పోస్ట్ లకు సంబందిచిన వివరాలు, అప్లై చేయాడానికి ఆఖరు తేదీ ల వివరాలు మరియు ఫీజుల వివరాల కోసం కింద ఈ వీడియో చూడండి..

అప్లై చేయడానికి ఈ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి.. https://opportunities.rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3413