మీ నెంబర్ అవతలి వారికి కనిపించకుండా కాల్ చేయాలంటే ఇలా సింపుల్..

0
1034

మనకు ఎవరైనా ఫోన్ చేసినప్పుడు మన ఫోన్ లో ఆ నంబర్ డిస్ ప్లే అవుతుంది. అయితే మనం కొన్ని సినిమాల్లో, సీరియల్స్ లో ప్రైవేట్ నంబర్ పేరిట ఫోన్లు చేయడం చూస్తూనే ఉంటాం. అంటే మనకు కాల్ చేసిన అవతలి వ్యక్తి ఎవరనేది మనకే తెలియదన్న మాట. మీరు కూడా మీ ఫోన్ నంబర్ నుంచి అవతలి వారికి తెలియకుండా కాల్ చేసే సదుపాయం అందుబాటు ఉంది. మీ ఫోన్ సెట్టింగ్స్ లో మార్చుకుంటే మీ ఫోన్ నంబర్ ప్రైవేట్ గా మారుతుంది.