వెంకటేష్ తో హిట్ సినిమాలో నటించిన ఈ హీరోయిన్ ని గుర్తుపట్టారా.. ఈమె చేస్తున్న చండాలం చూస్తే ఛీ కొడతారు..

0
1443

వెంకటేష్ తో ఒకప్పుడు ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రియురాలు సినిమాలో నటించిన ఈ హీరోయిన్ ని గుర్తుపట్టారా.. ఈమె చేస్తున్న చండాలం చూస్తే ఛీ అంటారు చూడండి..